KVK 37144195
BTW NL130627045B01

          www.ambtelijksecretaris.nl        

 

De ambtelijk secretaris biedt professionele freelance ondersteuning van de medezeggenschap door:

  • volledige secretariële ondersteuning van de OR;
  • bewaking van (de voortgang van) procedures en processen
  • levering van informatie aan (nieuwe) OR-leden en bestuurder op gebied van wet- en  regelgeving
  • bij te dragen aan de professionalisering van de OR, zodat deze een gelijkwaardige en gewaardeerde overlegpartner vormt voor de bestuurder
  • een neutrale factor te vormen in het overleg tussen OR en bestuurder
  • een constante factor te zijn bij wisseling van de OR-wacht
  • een vast aanspreekpunt te zijn voor de OR, de achterban en de bestuurder

     

 

 

 

 UA-7189807-2